top of page
Logo.png
ABOUT
DITT KOMPETANSEHUS PÅ HYDROGEN

Etablering av teknologi- og kompetansesenter for Hydrogen på Østerhus i Grimstad

Senteret vil bygges opp som et komplett demonstrasjonssenter i liten skala for hydrogensystemer og deres integrasjon i fornybare energisystemer. Det betyr at senteret vil dekke prosesser for (fase I):

  • Generering av fornybar energi ved bruk av solceller og vindmøller

  • Produksjon av grønt hydrogen ved elektrolyse, der energien hentes fra sol- og vind-energi

  • Prosessering, komprimering og lagring av produsert hydrogen

  • Fylleanlegg for hydrogen til bruk for demonstrasjon av hydrogenanvendelser

  • Overvåkning og sikkerhetssystemer

SERVICES
PROJECTS

TJENESTER

FAGUTDANNING

Senteret skal tilby undervisning av studenter fra fagskole- til universitetsnivå som ledd i en utdannelse innen hydrogenteknologi samt tilrettelegging for å kunne gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter (for eksempel Master- og PhD-studier). Kundene er i dette tilfelle utdanningsinstitusjoner. Denne delen vil være en none-profit-del, dvs vi ikke har til hensikt å tjene penger på opplæring til det offentlige.

KURSING

Senteret skal tilby kursing innen hydrogenteknologi på et bredt og variert grunnlag. Kundene er her industrien, som ønsker kompetanseoppbygging innen produksjon, håndtering og bruk av hydrogen. Viktige områder blir utdanning av ressurser for vedlikehold av utstyr, samt praktisk HMS arbeid ved produksjon, håndtering og bruk av hydrogen.

KONSULENT TJENESTER

Senteret skal kunne tilby konsulenttjenester og testing av utstyr for industrien. Kunder vil her være produsenter av utstyr.

THE TEAM

THE TEAM

KAI JOHANSEN

Chairman of the Board

EVEN ASKILDSEN

CEO

Kai Johansen.png
Even Askildsenjpg.png
PARTNERE
CONTACT

PARTNERE

UiA.png
Agder Fylkeskommune.png
Ballard.png
Greenstat.png
Umoe.png
Toyota.png
bottom of page