top of page
Hydrogen drevet bil og fyllingstanker

Våre tjenester

H2 House tilbyr tre tjenester. Disse tjenestene er fagutdanning, kursing og konsulent tjenester. Hovedfokuset vårt ligger på fagutdanning. Hvor vi tilbyr undervisning av studenter fra fagskole til universitetsnivå.

Vi tilbyr undervisning av studenter fra fagskole til universitetsnivå som ledd i en utdannelse innen hydrogenteknologi samt tilrettelegging for å kunne gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter (for eksempel Master- og PhD-studier). Kundene er i dette tilfelle utdanningsinstutisjoner. Denne delen vil være en none-profit-del, dvs vi ikke har til hensikt å tjene penger på opplæring til det offentlige.

1. Fagutdanning

Vi tilbyr konsulent tjenester og testing av utstyr for industrien. Kunder vil her være produsenter av utstyr.

3. Konsulent tjenester

Vi tilbyr kursing innen hydrogenteknologi på et bredt og variert grunnlag. Kundene er her industrien, som ønsker kompetanseoppbygging innen produksjon, håndtering og bruk av hydrogen. Viktige områder blir utdanning av ressurser for vedlikehold av utstyr, samt praktisk HMS arbeid ved produksjon, håndtering og bruk av hydrogen.

2. Kursing

bottom of page